Google Chrome

Tải xuống Google Chrome dành cho Mac

Phiên bản:
75.0.3770.100

Tải xuống miễn phí Google Chrome. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac

Tải xuống Google Chrome thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Vì những lý do không phụ thuộc vào Softonic, bạn sẽ được chuyển hướng để tải xuống Google Chrome trên trang web của tác giả.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác