Chrome

Tải xuống Chrome dành cho iPhone

Phiên bản:
73.0.3683.68

Tải xuống miễn phí Chrome

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Khi nhấp vào nút Tải xuống miễn phí,bạn sẽ được chuyển tới cửa hàng iTunes để có thể tải xuống chương trình này.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác